Collaboratief recht

Een gerechtelijke procedure kan soms lang, duur en pijnlijk zijn. Er bestaat een alternatief. De partijen in conflict kunnen, met behulp van advocaten, tot een akkoord komen om hun geschil te beslechten, zonder dat zij zich tot de rechter hoeven te wenden.

Het proces van het collaboratief recht is een vrijwillig en vertrouwelijk proces voor het oplossen van geschillen door middel van onderhandelingen. Het brengt ten minste vier personen samen, namelijk de partijen die als hoofdonderhandelaar betrokken zijn bij een geschil en hun respectieve advocaten die hen adviseren en bijstaan.

Dit proces houdt in dat de partijen en hun advocaten aanwezig zijn tijdens de onderhandelingsvergaderingen om een aanvaardbare gemeenschappelijke basis voor elke partij te vinden.

De collaboratieve advocaat krijgt een exclusief en beperkt mandaat van zijn cliënt om hem bij te staan en te adviseren, met als enig doel het bereiken van een overeenkomst.  

De balies van Keulen, Luik en Verviers hebben op 25 november 2016 het Internationale Centrum voor Collaboratief recht (CIDC) opgericht. (zie artikels 118-119 van de Codex).

Deze stelt een lijst voor van advocaten die een passende opleiding hebben genoten, het handvest van het samenwerkingsrecht hebben ondertekend en zich ertoe hebben verbonden om, in de mate van het mogelijke, de in artikel 10 van het handvest bedoelde overeenkomst in de vorm van een akte van een advocaat uit te spreken.

Lijst van erkende advocaten:

AARTS Dominique LIEGE
BALDO Isabelle LIEGE
BALTHASAR Jean-Pierre LIEGE
BAUDINET Laurie LIEGE
BAYARD Pierre LIEGE
BORTOLOTTI Aurélien LIEGE
BRUGGEMAN Audrey LIEGE
CASSART Alexandre LIEGE
CEULEMANS Bernard LIEGE
COLLOTTA Michaël LIEGE
DEMOULIN Pierre LIEGE
DERROITTE Jean-François LIEGE
DESSARD Damien LIEGE
DEVILLEZ Daisy LIEGE
EVRARD Sandrine LIEGE
FABRY Charlotte LIEGE
FAGNOULLE Céline LIEGE
FAUFRA Aline LIEGE
FONTAINE Thibaut LIEGE
FRANCHIMONT Jean-Dominique LIEGE
GOEZ Ingrid LIEGE
GREFFE Fabien LIEGE
GRELLA Vanessa LIEGE
GRIGNARD Didier LIEGE
HENROTTE Jean-François LIEGE
HERVE Luc LIEGE
IMFELD Guido LIEGE
JABON Dominique LIEGE
JACQUES Jean-Pierre LIEGE
LAMBRECHTS Laurence LIEGE
LANNI Christian LIEGE
LAZAR Alexandru LIEGE
LECLERCQ Anne LIEGE
LIGOT François LIEGE
MASSET Marc LIEGE
MATERNE Sylvie LIEGE
MATHIEU Stéphanie LIEGE
MICHEL Jean-François LIEGE
NEYRINCK Norman LIEGE
PAQUOT Jean-Luc LIEGE
PROUMEN Léon-Pierre LIEGE
TASSET Isabelle LIEGE
TRIVINO Isabelle LIEGE
VANDENBEYLAARDT Lise LIEGE
VERJUS Jean-Marc LIEGE
VIEILLEVOYE Françoise LIEGE
WILMOTTE Françoise LIEGE
ZENOBI Stefano LIEGE

 

Om het proces van het collaboratief recht te starten, raadpleegt elke partij een van deze collaboratieve advocaten en een overeenkomst om deel te nemen aan het proces van het collaboratief recht wordt ondertekend door de partijen en hun raadgevers:

  • Overeenstemming om deel te nemen aan het proces van het collaboratief recht (Vertaling wordt uitgevoerd)
  • Overeenkomst om deel te nemen aan het proces van samenwerking op het gebied van het familierecht (Vertaling wordt uitgevoerd)

 

In het geval van een internationaal conflict zullen de partijen het eens worden over het recht dat van toepassing is op deze overeenkomst. 

 

Voor meer informatie, contacteer C.I.D.C. : 

Orde van de advocaten, ter attentie van: Mme Pahaut,

Palais de justice - place Saint Lambert, 16 - 4000 LIEGE

Tel.: +32 4 232 56 68,
Fax: +32 4 223 19 99

Klicken Sie hier, um die E-Mail-Adresse anzuzeigen.

Leer meer