MARC
Online raadplegen
Stel uw juridische vragen of vraag een mening over een (ontwerp van) contract
Individu > MARC > Arbitrage

Arbitrage

Door middel van arbitrage kunnen conflicten op vrijwillige en vertrouwelijke wijze worden beslecht. In een dergelijke procedure is tussenkomst van de rechtsbank niet noodzakelijk en kan het conflict worden geregeld door een of meerdere arbiters die daarvoor zijn aangewezen en worden beloond door de partijen.

 

Gezien zijn bekwaamheid en onafhankelijkheid kan de advocaat u bijstaan in het kader van een arbitrageprocedure of daarin optreden als arbiter.

 

In september 2016 heeft de Balie van Luik het Centre d’Arbitrage de l’Euregio (C.A.E.)[1] opgericht. Via dit centrum kan een beroep worden gedaan op advocaten en technische deskundigen die beschikken over tenminste vijf jaar beroepservaring, een speciale opleiding hebben gevolgd en zijn erkend door de Raad van de orde om op te treden als arbiter:

Advocaten:

Technische deskundigen :

  • Richard Delviesmaison - Architect - FR
  • Michel De Keyser - Architect - FR
  • Didier Gofaux - Architect - FR
  • Pierre-Yves Voz - Architect - FR
  • Michel Willems - Aarts - FR
  • Anne Dorthu - bedrijfsrevisor - FR
  • Jean-Marc Dinant - PHD informatica - FR - EN
  • Michel Willems - Doctor - FR
  • Benoît Spruytte - Burgerlijk Ingenieur civil Mechanic - FR - EN
  • Stéfan Deleuze - Doctor in de Diergeneeskunde (PHD) - FR - EN

 

Het C.A.E. heeft een flexibel en tegelijkertijd doeltreffend arbitragereglement opgesteld aan de hand waarvan de partijen snel een goed onderbouwde beslissing kunnen verkrijgen ten aanzien van een juridisch of zelfs technisch of wetenschappelijke standpunt.

Overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, is het arbitragereglement van het C.A.E. zodanig ontworpen en opgesteld dat de partijen in onderling overleg kunnen bepalen hoeveel arbiters betrokken zijn bij de procedure, wat de reikwijdte is van hun taak, welke procedure moet worden gevolgd en waar de arbitrage zal plaatsvinden, waarbij de vertrouwelijkheid van de dossiers volledig wordt gerespecteerd en wordt gewaakt over de gelijkwaardigheid tussen de inzet en de kosten van het geschil:

 

Deze rechtsplegingsregeling is slechts van toepassing op de arbitrage van geschillen, indien de partijen uitdrukkelijk een beroep doen op deze regeling. Partijen die vanaf het begin van hun samenwerking wensen de arbitrage op grond van deze regeling te voorzien, wordt aangeraden door het C.A.E. om het volgende standaardbeding op te nemen in hun contracten:

 

Voor aanvullende inlichtingen kunt u contact opnemen met het secretariaat van het C.A.E.: Gerechtsgebouw - Place Saint Lambert 16 - 4000 LUIK, Tel.: +32 4 232 56 68, Fax: +32 4 223 19 99, cae@barreaudeliege.be

 

[1] C.A.E. : arbitragecentrum van de Euregio